Vi merker at vi virkelig står sammen i disse vanskelige tidene med Korona-viruset. Fra ulike kanter av verden, blant annet fra våre støttepartnere i Danmark, Tyskland, USA, Japan og UK har vi samlet inn nesten kr. 500.000 i nødhjelp for de mest vanskeligstilte i Øst-Afrika. Vi opplever det som en stor velsigne. Alle disse pengene er øremerket og vi lar alt gå direkte til matleveranser og annen nødhjelp.

Samtidig er det våre intensjoner overfor medarbeiderne på feltene å sende dem den faste, budsjetterte støtten de regner med å få hver måned. I tillegg til nødhjelpsmidlene, trenger DMI penger til driften av arbeidet, slik at alle våre skoler, skole-ansatte, kirker, pastorer, evangelister og andre medarbeidere kan få det de trenger.

Erfaringsmessig er oktober og november måneder hvor vi ofte ikke har fått inn nok penger til arbeidet på feltene våre og vi har måttet kutte i våre overføringer til dem.

Vil du hjelpe oss å komme gjennom de vanskelige måneder som kommer?

Vipps: #10753
Bank: 7877.08.35983

Med ønske om en god helg.

Vennlig hilsen
Matthijs Terpstra
daglig leder