Plutselig stoppet alt opp!

Da myndighetene i ulike land skjønte alvoret av epidemien ble drastiske tiltak iverksatt, innstramninger som aldri før hadde vært gjort i fredstid.

I vårt land er mange blitt rammet, men ulike hjelpe-pakker bidrar sterkt til å redusere samfunnsskadene og konsekvensene for den enkelte av oss.

Slik er det ikke i de landene DMI arbeider i, i Afrika og Asia.

Mange steder ble hele samfunnet lukket ned, og er det fortsatt. Skoler er fortsatt stengt og de planlegges ikke å åpne igjen før tidligst i september. Folk får heller ikke drive sine inntektsgivende virksomheter. Mange barn og voksne opplever å legge seg med sultne mager.

De mest utsatte i disse tidene er mennesker med funksjonshemninger. Døve i u-land lider ofte samme skjebne.

Vi satte igang en innsamlingskampanje, en ren nødhjelpsaksjon for å skaffe mat til døve skoleelever, medarbeidere og andre døve tilknyttet DMIs arbeid i flere land. En stor takk til alle dere som responderte på denne aksjonen. Det har bidratt til at mager har blitt mettet!

Men krisen er ikke over. Vi trenger fortsatt bidrag til dette. Vi vil gjerne også bidra litt ekstra til døve medarbeidere som ikke får lov til å drive sin inntektsgivende virksomhet i denne tiden. De og deres familier har det tøft nå.

Vil du være med på å gi dem en håndsrekning?

Takk til alle dere som gir til dette arbeidet, og en spesiell takk for støtten din gir nå i denne krisetiden!

Ha en velsignet sommer!

Vennlig hilsen
Gunnar Dehli

Merk overføringen med:
«Sommergave til DMI»
Du kan også vippse:
#10753