Kjære venner og støttespillere!
For første gang sender vi et digitalt nyhetsbrev uten å ha sendt ”Kom og Se!” i posten. Vi vil i fremtiden også prøve å holde dere oppdatert gjennom e-post. Forhåpentligvis blir det ikke for mye for dere!! ☺
Vi opplever at mange positive ting skjer med DMIs arbeid. Kontoret har en ny frivillige, Ål Folkehøyskole for døve får en bibellinje fra 2018. Linja heter «LIV», og navnet står for Livlyst, Identitet og Verdi. Dere kan lese mer om linjja og vår nye frivillige, Tarja Wroldsen, ved å klikke understreket lenke ovenfor.
Gunnar er for tiden i Australia. Det internasjonale styret skal ha et møte der Gunnar som visedirektør deltar. Etter møtet skal han reise videre til Ny-Zealand for Guds Farshjerteskoles uke.
Han legger ut bilder på Facebook, så det er lurt å følge med på siden vår der.
Så har vi en mindre positiv nyhet om den økonomiske tilstanden for våre medarbeidere. Vi har så ofte har opplevd Guds nåde og velsignelser. Men for første gang har vi dette året bare hatt råde til å utbetale 40% lønn til alle våre medarbeidere i oktober. Vi oppfordrer dere til å be om Guds nåde og et økonomiske mirakel slik at våre medarbeidere får utbetalt full lønn i oktober også.
Vi er takknemlige for deres trofaste støtte og bønner.
Vær velsignet og hilsen
Matthijs Terpstra
Daglig leder