Kjære stiftere av DMI og DMI-støttepartnere for øvrig!

Velkommen til DMI-dagen i 2020! I år skal vi gjennomføre DMI-dagen:
søndag 22. november på zoom fra kl. 14.30 til 16.30.

Programmet for DMI-dagen:
• Åpning ved styreleder i DMI: Minneord om Neville Muir 15. mars 1945 – 12. november 2020. Et minutts stillhet.
• Presentasjon av nøkkeltall fra regnskapet for 2019, prognosen for 2020, og DMIs prioriteringer fremover, ved Matthijs Terpstra Vi ber om kommentarer fra deltakerne når regnskap og budsjett er presentert.
• Det internasjonale arbeidet under korona-restriksjonene ved Gunnar Dehli.
• Det nasjonale og europeiske DMI- arbeidet ved Matthijs.
• Saker til diskusjon (blant annet blir det orientert om arbeidet for å etablere en ordning for å søke om bistandsmidler til ulike prosjekter og om arbeidet med å organisere et fremtidsrettet og effektivt internasjonalt DMI-nettverk). Ved Gunnar/Heidi.
• Oppsummering ved Heidi.

På DMI-dagen møter ingen med stemmerett. Om du har en sak du mener det er viktig at vi diskuterer, kan du gjerne melde den inn til oss. Da kan vi også få tid til å forberede oss til saken, dersom du tenker det kan være nyttig. Det er samtidig også anledning til å ta opp saker direkte under samlingen den 22. november. Innspillene får betydning for våre prioriteringer i 2020.

Det blir en spennende samling, med oppdateringer og informasjon fra arbeidet. Gamle og nye DMI-venner ønskes hjertelig velkommen.

Du vil få tilsendt en lenke til zoom. Derfor må vi påmelding til arrangementet, med din epostadresse. Ta kontakt med oss snarest på : post@dminorge.no eller på SMS: 40393969 for å melde deg på.

Vennlig hilsen
Heidi Woll
Styreleder i DMI Norge