INVITASJON TIL DMI-DAGEN 2019 DEN 24. NOVEMBER KLOKKEN 13.00 I MOSS

 

Kjære stiftere av DMI og DMI-støttepartnere for øvrig!

Velkommen til den årlige DMI-dagen.

Også i år skal vi avholde DMI-dagen på søndag etter gudstjenesten. I år skal vi være i Moss Frikirke, Bjerget 40. Vi håper at så mange som mulig er til stede på gudstjenesten som starter kl 11, der Gunnar Dehli, som er visedirektør i DMI, taler. Etter gudstjenesten har vi cirka 15 minutters pause før vi samler oss for å ha fokus på DMI.

Program:

  • Innledning – ved Heidi Woll
  • Presentasjon av nøkkeltall fra regnskapet for 2018, prognosen for 2019 og DMIs prioriteringer fremover, ved Matthijs Terpstra, med påfølgende kommentarer fra deltakerne.
  • Det internasjonale kontorets prioriteringer og arbeid – ved Gunnar Dehli
  • Pause med servering av varm rett
  • Saker til diskusjon
  • Oppsummering ved styret

På DMI-dagen møter ingen med stemmerett. Om du har en sak du mener det er viktig at vi diskuterer, kan du gjerne melde den inn til oss. Da kan vi også få tid til å forberede oss til saken, dersom du tenker det kan være nyttig. Det er samtidig også anledning til å ta opp saker direkte under samlingen den 24. november. Innspillene får betydning for våre prioriteringer i 2020.

Det blir en spennende samling, med oppdateringer og informasjon fra arbeidet. Gamle og nye DMI-venner ønskes hjertelig velkommen.

Av hensyn til bespisningen ønsker vi påmelding til arrangementet.

Påmeldingsfrist: 18. november til: matthijs.terpstra@dminorge.no eller på SMS: 40393969, eller du kan ringe Gunnar Dehli på: 90030181.

Vennlig hilsen
Heidi Woll
Styreleder i DMI Norge