Den 24. november var vi samlet til den årlige DMI-dagen i Moss frikirke.  Vi var samlet til gudstjenesten først, der Gunnar Dehli, som er nestleder i det internasjonale arbeidet for DMI talte over det som var dagens tekst, om da Jesus åpnet øynene på en blind mann, og vi ble minnet på hvor viktig synet er for døve, men også at vi har i tillegg hjertets øyne og sinnets øyne, og det viktigste av alt er at hjertets øyne blir åpnet, så vi ser Jesus og det han har gjort for oss.  Dette ble en oppløftende start på dagen.

Etter kirkekaffen fikk vi en fin gjennomgang ved leder for det norske DMI-arbeidet, Matthijs Terpstra av regnskapet for DMI i 2018. Til sammen var omkring 25 personer møtt opp til DMI-dagen. Det var trofaste DMI-venner fra Moss Frikirke, og cirka 10 døve fra Østlandsområdet, Kommunikasjonen fløt fritt både på norsk og norsk tegnspråk.  Gunnar Dehli ga oss friske og oppløftende innblikk i det stadig voksende arbeidet blant døve, ikke minst i Afrika, og Matthijs Terpstra kunne fortelle om et spirende og voksende arbeid blant døve i Norge og andre land i Europa.

Det ble også redegjort for behovet for å styrke spesielt det nasjonale DMI-arbeidet etter hvert som noen av de eldste medarbeiderne tar ut pensjon. Samtidig gleder vi oss over den rike utviklingen av arbeidet der både kvinner og menn, døve og hørende, unge og eldre, ulønnede og ansatte bidrar til at DMI er det vi opplever i dag – ikke perfekt på alle områder, men likevel et meget blomstrende arbeid der døve og hørende opplever fellesskap hjerte til hjerte med hverandre og med Jesus som ga oss frelse og håp.

Inntrykket fra DMI-dagen var at forsamlingen sluttet opp om det som ble fortalt, og at det er stor glede over å få bidra på ulike måter.  Vi fortsetter derfor arbeidet i 2020 med en del viktige satsningsområder.

 

Prioriteringer fremover. 

Viktige prioriteringer i 2020 vil være at vi får gjort en gjennomgang av arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling ved DMI-kontorene i Australia og Norge, som sammen koordinerer mye av nettverksarbeidet som foregår mellom de ulike landene med DMI-virksomhet. Vi ønsker en mer jevn arbeidsbelastning i staben, og mindre sårbarhet ved sykdom eller permisjoner.

Et annet viktig satsingsområde er å gi opplæring i bruk av mikrofinans som grunnfinansiering ved etablering av bærekraftige arbeidsplasser. Etablering av nye arbeidsplasser har som mål å gjøre døve selvforsørgende.

Veiledning og opplæring av nye ledere er fortsatt et viktig satsingsområde. Når lederne kjenner seg trygge på hvem de er i Kristus Jesus, vil de kunne formidle dette til andre.

I flere av landene vi har DMI-arbeid finner vi døve som er analfabeter. Vi vil derfor fortsatt satse på å tilby skolegang for døve i spesielt utvalgte land. Men vi vil heller ikke glemme Norge og Europa. Vi har fått etablert noen naturlige møteplasser for døve både i og utenfor Norge, gjennom bibelskoletilbud, ukekurs og samlinger med bibelsk innhold. Dette arbeidet har mye fokus på unge voksne døve, og vi vil fortsette å utvikle både møteplasser og nettverk for dem.  Mange kristne døve kjenner seg ensomme med sin tro, fordi de ikke har mange å oppleve et språklig fellesskap med der de samtidig kan dele opplevelser og kjenne at de blir sett og møtt.  Vi gleder oss over at Gud nå har gitt oss en åpen dør i ulike døvemiljøer i Europa.

Til alt dette trenger vi både villige medarbeidere og en økonomi som kan bære satsingene våre.  Det vil derfor være enda mer fokus på informasjonsarbeid for å få med nye støttepartnere i det kommende året.  Sammen er vi sendebud i Kristi sted, og har verdens beste budskap å komme med.

Med vennlig hilsen
Heidi Woll
Styreleder DMI Norge