Styret

 1. Heidi Woll, styreleder ([email protected])
 2. Kjell Stubberud, nestleder ([email protected])
 3. Reidun Vatne Moe, styremedlem ([email protected])
 4. Marianne Hogstad, styremedlem ([email protected])
 5. Brita Skogly Kraglund, styremedlem ([email protected])
 6. Kirsiti Vuorimies, styremedlem ([email protected])
 7. Per-Ludvig Kamperhaug, 1. vara ([email protected])
 8. Fetsum Netserab Paulus, 2. vara ([email protected])
 9. Else Marie Dalene, 3.vara ([email protected])
 10. Matthijs Terpstra, 4.vara ([email protected])
 11. Neville Muir, grunnlegger, observatør ([email protected])
 12. Lill Muir, grunnlegger, observatør ([email protected])
 13. Gunnar Dehli, sekretær ([email protected])