Kjære lesere!

Idag, for 75 år siden, ble Neville Muir født. Han er australier og gift med norske Lill Martinsen – nå Muir. Neville og Lill etablerte en misjons-virksomhet blant døve. De fulgte Guds kall. Virksomheten har utviklet seg gjennom over 40 år. I dag når DMI mer enn 6.000 døve hver uke gjennom skoler og kirker. Mange får også hjelp til selvhjelp gjennom prosjekter i 19 land. DMI er kjent blant døve i flere land over hele verden. Neville er fremdeles aktiv og leder dette vide misjonsarbeidet, til tross for at han i lengre tid har slitt med sykdom.

Vi i DMI Norge vil gjerne informere dere om Nevilles 75-års-jubileum.
Vi har sendt ham blomster og et flott kort. Kortet er laget av en australsk døv kvinne med en bibeltekst fra Salme 91, 2-4:
«han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!». Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern.»

Om dere ønsker å gratulere Neville personlig – vil han sikkert sette pris på det! Dere kan sende en e-post til muir@deafmin.org.

I dag vil vi bare ha fokus på Nevilles bursdag!
Om et par dager vil det følge en e-post som forteller om noen konsekvenser som korona-viruset gir for DMIs arbeid.

Vær velsignet
Matthijs Terpstra