DMI-teamet i Tanzania er begeistret over å få dele evangeliet med nye døve og ikke bare til kirkemedlemmene. De vil også ut blant folk som ikke kjenner Kristus.

På slutten av fjoråret fikk de mulighet til å være med på å feire verdens døve-uke. En gruppe fra døvekirken i Dar Es Salaam reiste i ni timer til hovedstaden Dodoma.

Der delte de budskapet ved å synge på tegnspråk og de demonstrerte en del forskjellig håndverk. Mange av de besøkende der var interessert i det de formidlet, og de bidro til å bryte ned noen hindre mellom hørende og døve.

Det er fortsatt en del fordommer mot døve i dette landet. Mange foreldre til døve barn fikk imidlertid se den gleden og det fellesskapet de døve hadde seg imellom. De ble dermed motivert for å la barna deres få komme til døvekirken, der de kan få del i evangeliet på et språk de forstår. Samtidig blir de blir med i et fellesskap der de kan bli oppmuntret av andre døve troende.

I september i fjor ble tre nye innsatt som pastorer. Vi vet at de arbeider godt i menighetene med undervisning og veiledning. Menighetsmedlemmene er veldig takknemlig for hjelpen de får i døvekirkene, men det er mange mennesker i Tanzania, og arbeiderne er få. De ber derfor om at vi fortsetter å be for dem i den tjenesten de står i.