Av Matthijs Terpstra, oversatt fra engelsk til norsk av Eva Kinn He

I slutten av juli arrangerte organisasjonen The Peace Dove (Fredsduen) for døve i Amman en ukes leir for døve. Jeg var invitert til å tale og å snakke om DMIs arbeid. Det var en fantastisk uke, med deltagere fra Libanon, Palestina og Dubai. De fleste deltagerne kom fra Jordan. Det var en flott mulighet til å etablere et nettverk for DMI og til å utvide vårt arbeid i Midtøsten. Samtidig er det alltid en stor velsignelse å møte døve som lengter etter Guds ord.

DMI har i lang tid vært aktive i Syria og Egypt ved å støtte kirkegrupper i Damaskus (Syria) og Asyut og Kairo (Egypt). Et av målene i 5 års strategien som ble utarbeidet i fjor er å styrke lokale menigheter i Afrika, Asia og Midtøsten. Det er mange døve i Midtøsten, men de fleste er ikke aktive fordi de mangler døve ledere, tolker som kan gi tilgang til gudstjenester eller ledere som behersker tegnspråk. Dette får meg til å tenke på ordene i Matteus 9,37: «Høsten er stor, men arbeiderne få».

Det kan være en utfordring å bli en kristen leder eller leder i en kirke fordi det ikke finnes døve rollemodeller eller andre likesinnede som kan bruke tegnspråk. Så det å lage møtepunkter der de kan bli inspirert, lære fra hverandre eller ha mulighet til å dele personlige eller menighetsrelaterte utfordringer er grunnleggende for vårt arbeid i Midtøsten på lang sikt. Et utmerket eksempel på dette har blitt utviklet i Øst-Afrika av Gunnar Dehli, som har arrangert og ledet mange Farshjertekonferanser. Evangelister, pastorer og de øverste lederne i DMI fra ulike østafrikanske land blir invitert til å delta. På denne måten blir DMIs ledere i de ulike landene, evangelister og pastorer inspirert, og vårt nettverk vokser med et sterkt ønske om å bringe evangeliet til døve i området.

Be om at Gud vil gi oss en klar visjon for hvordan DMI skal fortsette arbeidet i Midtøsten så døve kristne kan bli kjent med hverandre, utvikle og pleie troen. Be om at DMI kan utvide arbeidet i Midtøsten. Be om at gode ledere må stå fram. Jeg er glad for denne muligheten vi har fått av Peace Dove under ledelse av Sahel Ababseh.