Vi er takknemlige til Gud for alle døve som har kommet til tro. Vi er takknemlige for alle døve barn som har fått opplæring på sitt eget språk. Vi er takknemlige for alle arbeidsplassene som DMI har skapt blant døve. Uten alle dere som lot der tenne av Neville og Lill Muirs lidenskap, ville alt dette aldri vært mulig. Det er tusenvis av døve mennesker rundt om i verden som har gått på en av DMIs døveskoler eller som har fått skolegangen sponset. I et par titalls land har DMI hundrevis av medarbeidere som bærer kallet og kunnskapen videre.

DMI begynte å sette fokus på å drive misjon blant døve i Europa også, rett før pandemien slo inn. Sist uke har vi igjen tatt fatt på dette arbeidet. Vi samlet døve fra en rekke land, også noen fra Asia og Afrika, til et Zoom møte. Det ble en flott samling med forkynnelse og fellesskap. Cirka 40 deltakerne var med denne første gangen, og vi venter at dette vil øke etter hvert som det blir kjent. Vi vil fortsette hver mandag i hele oktober og november. Samtidig er vi fullt i gang med å forberede oppstart av internasjonal bibel-linje og kurs om Gud som Far på nyåret for døve for hele Europa.

DMI har oppfylt tusenvis av drømmer.
Kan vi bidra nok en gang til å realisere en drøm?
Vi har et ektepar Arnel og Antonette Benitez i Filippinene. Begge er døve og de leder en døvemenighet i Ligao. De samarbeider tett med skolen som DMI driver i den samme byen. Arnel gikk selv på den samme skolen da han var liten.

Ekteparet har tjent menigheten og forkynt evangeliet i nesten 15 år, men de har fortsatt ikke noe eget kirkebygg. Det leies ulike steder når de skal holde Gudstjenester. Da pandemien slo inn, påvirket inflasjonen hele land og det koster veldig mye for paret å leie en kirke.

La oss gi menigheten et eget sted.Nå har DMIs døveskole gitt paret et bygg der de kan holde Gudstjenester. Det gjør det også enkelt for elevene å komme dit. Vi gleder oss over å se det tette samarbeidet mellom skolen og paret Arnel og Antonette. Bygget er nesten ferdigstilt, men ikke helt.

Det koster omtrent NOK 20.000 for å pusse opp bygningen. Den har f.eks. ikke strøm ennå og de siste detaljer trenger å ferdigstilles. Vil du være med og bidra slik at menigheten kan få sitt eget sted?

Vipps 10753 eller overfør til 7877.0835.983. Merk gaven med «Ligao-kirken». De trenger omtrent NOK 20.000.

Vi er takknemlige for alle dem som lot seg inspirere av brannen til ekteparet Muir. Arbeidet som Neville og Lill begynte vil trolig aldri bli ferdig, men vi kan bidra med det vi kan for at stadig flere døve kan få utdanning, arbeid og ikke minst få «høre» evangeliet.

Vær velsignet
Matthijs