Klarer vi å hjelpe evangelistene i Filippinene til å samles?

DMIs arbeid på Filippinene er spredt over flere av øyene der. Våre medarbeidere, vi kaller dem evangelister, driver et stort og variert arbeid blant døve, med både menigheter, skoler, botilbud og inntektsgivende prosjekter.

De trenger av og til å møte hverandre for å utveksle erfaringer, støtte hverandre og bli styrket som kristne ledere.

I slutten av oktober planlegger de å samles, 16 stykker, på ei lita øy, Boracay Island, hvor det er billig å bo for en 3 dagers samling.

For å dekke reisekostnader fra tre forskjellige øyer, overnatting og mat, trenger de kr. 12.500.

Kan vi klare å samle inn dette i løpet av en uke nå, slik at de kan gå videre med planleggingen?

Bankkonto: 7877.0835.983

Merk gaven med: Evangelistene i Filippene


Alle beløp, små og store, er kjærkomne!

Her kan du gi en gave til evangelistene i Filippinene

kr