Fadderstøtte til DMI-skolen i Myanmar?

Myanmar er et av de landene i verden som har minst utviklede tilbud til døve, så vidt vi kjenner til. I en befolkning på rundt 60 millioner mennesker, finnes det bare tre skoler for døve. DMI driver en av dem. Det betyr at bare en mikroskopisk del av døve barn i Myanmar får en skolegang de kan profittere på. Behovet er stort, men ved skolen vår i Kalay sliter de nå veldig med å få endene til å møtes. Likevel har skolen dette året åpnet opp for å ta imot enda flere elever! Mange av foreldrene er ute av stand til å betale skolepenger.

Lærerne ved denne skolen er underbetalte. De har ca. en tredjedel av vanlige lærerlønninger i Myanmar. Vi risikerer å miste kompetente lærere. Her trenger vi flere som vil gi fadderstøtte!

Vi trenger ikke forstå så mye av hva barna kan gi tilbake til samfunnet.
Vi kan rett og slett bare gjøre det av kjærlighet.
«For det du har gjort imot en av disse mine minste….» ble det en gang sagt.
Og det står fremdeles ved lag.

Vil du bidra med en fast månedlig støtte?

kr