Fangene i Zambia

Mange av dere lesere vil huske at vi over flere år har har forsøkt å hjelpe 3 døve menn som er fengslet i Zambia. De heter Emmanuel, Jairy og Maimbo. De er alle dømt for drap, de to siste for samme forbrytelse. Vi har god grunn til å mene at de alle tre er uskyldige. Døve tegnspråkbrukeres rettssikkerhet er ikke godt ivaretatt i alle U-land! Alle tre har nå livstidsdommer.

I Emmanuels tilfelle har vi ikke sett noen mulighet til å skaffe bevis som kunne føre fram i en ny behandling av hans sak. Derfor ønsket han å søke presidenten om benådning, noe presidenten foretar tre ganger årlig. Søknad ble sendt for et par år siden, og advokatene vi har engasjert har sendt gjentatte påminnelser. Til nå har søknaden ikke vært behandlet.

For de andre to ble det appellert til Høyesterett om å få behandlet deres sak på nytt. De advokatene vi har engasjert mente at det ville være gode muligheter for å lykkes i en ny rettssak.

Jeg var i Zambia i desember for blant annet å følge opp disse sakene. I Jairys og Maimbos tilfelle har det vært en svært skuffende utvikling. Uten at våre advokater ble varslet, behandlet Høyesterett appellen om gjenopptagelse i desember og avslo den. Nå gjenstår bare en mulighet for dem, å søke benådning. Det betyr imidlertid at de aldri vil kunne bli renvasket.

Da jeg besøkte Emmanuel i fengselet, fikk jeg en samtale med fengselspresten. Hun fortalte at Emmanuels benådningssøknad nok ikke ville bli behandlet før fengselet kunne bekrefte at han har en familie som vil ta imot ham, om han slipper ut. Problemet var at de ikke visste noe om hans familie. Han hadde aldri fått familie-besøk i det fengselet. Vi fikk så sporet opp Emmanuels søster som bor i nabolandet Malawi, sendte henne penger til bussbillett og fikk henne til å besøke Emmanuel nå på nyåret. Nytt besøk, der hennes mann er med er planlagt nå i mars. Dermed ser det ut til at siste hindring for at Emmanuels benådningssøknad kan bli behandlet, ryddes av veien.

Våre tre fengslede venner trenger fortsatt våre bønner – og finansielle støtte for å kunne bli frie.