Farshjerte A-skole i Ål

Farshjerte A-skole på tegnspråk i Ål!

Hensikten med Farshjerte-skolen:
Å legge et solid bibelsk grunnlag for å forstå at Gud er Far og vil være det for oss.
Å gi deg en mulighet til å erfare den kjærligheten Far har til deg.

Pris: NOK 500
Prisen inkluderer mat, overnatting og transport fra/til Gardermoen.
Tirsdag 2. juni, kl. 14:30 avgang fra Lufthavn Gardermoen til Ål
Søndag 7. juni: ankomst Lufthavn Gardermoen kl. 16:00 fra Ål

Kontakt: matthijs.terpstra@dminorge.no.

  Jeg/vi ønsker å benytte busstilbud fra Oslo Lufthavn Gardermoen tirsdag 2. juni kl 14.30 *
  JaNei

  Jeg / vi ønsker å benytte busstilbud søndag 7. juni. Bussen ankommer Oslo Lufthavn Gardermoen kl 16.00.*
  JaNei

  Jeg ønsker å betale:
  Kontant - NOK 500 pr personBank - NOK 500 per person. Betalingsinformasjon vil bli sendt på e-post.