• Vi ber for Matthijs og Andrew som sammen har ansvar for den internasjonale koordineringen av DMIs arbeid.
  • Far vi ber deg for døve som har kommet til tro, men som lever under isolasjon og forfølgelse, at de skal få erfare at de er en del av en stor familie, og at du har omsorg og vil utfri dem.
  • Vi ber for døve og hørende fra Europa og Afrika som deltar på LIV-linjen på Ål høsten 2022, at de skal bygges opp for fremtidig tjeneste i Guds rike.
  • Vi ber om at Gud må lede vår nye satsning blant døve i Midtøsten
  • Be for Matthijs og Andrew sin planlagte rundreise i Afrika
  • Takk Jesus, at vi også i 2022 har fått nå flere døve med evangeliet.
  • Takk at flere prosjekter for selvberging har kommet i gang i år.
  • Takk for alle trofaste støttepartnere som gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet
  • Takk gode Far, at du er med Lill Muir og familien hennes i Australia.