• Vi ber for Matthijs og Andrew som sammen har ansvar for den internasjonale koordineringen av DMIs arbeid.
  • Far vi ber deg for døve som har kommet til tro, men som lever under isolasjon og forfølgelse, at de skal få erfare at de er en del av en stor familie, og at du har omsorg og vil utfri dem.
  • Vi ber om at Gud må lede vår nye satsning blant døve i Midtøsten
  • Vi ber om styrke, god helse og visdom til Josephat Mulongo som har ansvar for planlegging av den 8. internasjonale DMI-konferansen
  • Vi ber om at alle de som Gud ønsker å samle på konferansen i Mombasa i august kommer dit.
  • Takk Jesus, at vi også i 2022 har fått nå flere døve med evangeliet.
  • Takk at flere prosjekter for selvberging har kommet i gang.
  • Takk at Lydia fikk kjøpt land til sin familie i 2022 og er i gang med å bygge hus
  • Takk for alle trofaste støttepartnere som gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet
  • Takk gode Far, at det ble en flott feiring av Lills 75årsdag, og for at Neville ble tildelt Australiaordenen.