«Jeg ønsker å besøke DMIs arbeid i Filippinene og Myanmar i fem måneder som frivillig medhjelper. Er det mulig?»
Tarja Riitta Wroldsen fikk selvsagt ja på sitt spørsmål. 1. mars i år reiste hun til Filippinene. Her besøkte hun flere av de stedene der DMI driver skoler, elevhjem, lokale inntektsgivende prosjekter og menigheter. Tarja bodde og levde sammen med døve der hun kom, og hun tok del i det lokale arbeidet. I midten av mai dro hun videre til Myanmar, et land der en regner at det er ca 1,5 millioner døve. Her har DMI en stor menighet for døve i Yangon. Tarja dro videre til Kalay, nord-vest i landet. Her har DMI en skole for døve. Det er den ene av kun tre skoler for døve i dette landet. De døve som Tarja møtte, hadde en bønn: «Vi håper DMI vil sende flere døve frivillige for å hjelpe oss her!»