Vi nærmer oss slutten av året. I den anledningen vil jeg se tilbake på noen høydepunkter dette året. 2019 har vært et veldig fruktbart år for DMI. Uten Guds velsignelser, forbønn og økonomisk støtte fra dere hadde denne utviklingen ikke vært mulig. Måtte året 2020 få bli en gjentakelse av det vi opplevde i 2019!

Choudra og sitt taxi-motorsykkel.

M&R Ediger Development Fund

I fjor fikk Fabien Hamissi og Choudra Shabani fra Burundi et lån på USD 5.000. Målet med lånet var å kjøpe en taxi-motorsykkel.

Fabien ordnet tre fast avtaler: med to foreldre avtalte han å kjøre barna deres til skolen, og en næringsdrivende kvinne kjører han hver dag fra mandag til lørdag til markedet. Med de faste avtalene skapte han en sikkerhet for inntekter og slikklarte Fabien nå å spare USD 375 hver måned. Resten av dagen kjører han tilfeldige folk rundt. Choudra fikk på plass lignende avtaler.

Begge låntakerne har nå klart å skaffe seg tomt hvor de skal bygge egne hjem.

Det er fantastisk å se hvordan et lån kan forandre et liv!

 

Skolemøbler levert til skolen.

Døvesskole i Beni, DR Kongo

Per idag får døveskolen ingen støtte fra staten. Skolen har ikke fylt myndighetens krav. Derfor har DMI arbeidet med å komme i mål i forhold til statens krav de siste årene.

For en cirka en måned siden klarte Deaf Action Congo å oppnå alle statens krav. Nå ser myndighetene på muligheten for å dekke skolens kostnader og lærernes lønn.

Dette er et stort fremskritt for skolen, for før ville ikke myndighetene bry seg om skolen.

Be om at skolen snart kan få stats-støtte! Skolemøbler levert til skolen.

 

8. Internasjonale konferanse i Kenya!

Vi gleder oss til den åttende DMI-konferansen i Kenya, ved sjøen, fra 10. til 15. august.

Forberedningen er i full gang. Den forrige konferansen fant sted her i Norge, i 2017 i Stavern, med over 165 deltakerne fra 22 forskjellig land. Nå skal det gjentas i Kenya!

Dere kan lese mer om konferanse-programmet og tilbudet om tre spennende tur-alternativer etter konferansen, blant annet en tredagers tur til fjellet Kilimanjaro.

www.dmikenya2020.com

 

Pastor Andrew

Tidlig i år fikk vi plutselig et brev fra Pastor Andrew. Han har skrevet mange bøker og følte seg kalt til å gjøre DMIs arbeid mer kjent. Pastor Andrew er ikke en ukjent person for DMI. Neville og Lill Muir gikk i samme kirke som han i Japan.

Pastor Andrew føltes seg kalt til å lage en blogg på internett med reise-reportasjer fra besøk på DMIs ulike felt og portrettskildringer av menneskene han møter der. Vi vil også få takke Eva Kinn He for hennes engasjement med å oversette bloggene fra engelsk til norsk.

 

Myanmar

Situasjonen i Myanmar var svært trist ved begynnelsen av året. Kostnadene for skolen økte stadig og de ansatte var veldig underbetalte. Imidlertid har vi gjennom året opplevd en økning i donasjonene til skolen slik at skolebudsjettet dekkes fullt ut nå. Be om at den positive utviklingen fortsetter.

 

Ål Folkehøyskole

Sist men ikke minst, DMI er utrolig takknemlig til Ål Folkehøyskole for skolens åpenhet for å samarbeide med DMI.

Den første Farshjerte skolen for døve i Europa ble gjennomført på Ål Folkehøyskole i slutten av oktober. Vi var over 40 deltakere den uken, med flere på venteliste på grunn av begrenset plass. Nå arbeider vi med muligheten for en gjentakelse av Farshjerte-skolen i 2020 på Ål Folkehøyskole.

Samtidig er vi glade for å kunne meddele at det samarbeidet vi hadde med Ål Folkehøyskole i 2018 med bibelskolen ”LIV” gjentas i 2020!