Desember 2021,

I slutten av juli i 2016 var jeg på en reise for DMI til Uganda. Jeg skulle egentlig tolke der på en farshjerteskole, og samtidig få mulighet til å treffe mange av de fine medarbeiderne vi har i DMI i Afrika.

Har du noen gang opplevd at misforståelser blir til velsignelse? Jeg var ikke informert på forhånd om at jeg skulle tolke ikke kun til norsk tegnspråk, men også for afrikanske deltakere på farshjerteskolen. Dette krevde tegnspråkferdigheter jeg ikke hadde. Jeg fikk derfor mindre å gjøre som tolk, enn det som var planlagt – og mer tid til å bygge relasjoner.

På denne turen, like på ekvator, fikk jeg anledning til samtaler langs afrikanske landeveier, på båtturer, i skyggen under trær, og under måltider på døveskoler og i døvekirker. På DMIs senter i Kampala, der vi har kirke og Immanuel Bible Training Center for the Deaf, var vi med på en flott gudstjeneste hvor døve ledere og evangelister fra ulike Afrikanske land ble presentert for oss.

En av dem jeg ble kjent med var Lydia, som sang i tegnspråkkoret og som også var en god skuespiller når døve fremførte historier for oss på tegnspråk. Senere i løpet av oppholdet var Lydia en av dem som ble med på den ukelange Guds farshjerteskolen som ble arrangert i Jinja i Uganda. Der fikk jeg anledning til å snakke nærmere med henne, da vi to ble gående alene langs en støvete landevei fra der vi overnattet og til stedet der farshjerteskolen foregikk.

Lydia ble født i 1986 i en hørende familie. Hun er i dag bosatt i Arua i Uganda, og hun var rundt 30 da jeg ble kjent med henne. Hun fortale meg litt om barndommen sin. Faren døde fra familien da hun var ganske ung. Etter at faren hennes døde, opplevde hun at moren ble så fortvilet over å ha en datter som var døv, at da Lydia var 12 år gammel forsøkte moren å kvele henne, for å bli «kvitt» problemet. – Vi kan bare ane hvilke traumer dette ga den unge jenta.

Lydia har gått DMIs bibelskole og i en alder av 35 år har hun, som selv er døv, ansvaret for hele seks hørende familiemedlemmer. Vi kan undre oss over hvordan hun endte opp i en sånn familiesituasjon. I Afrika ser vi ofte enslige kvinner uten en ektefelle til støtte både i det å få inntekter til familien og i oppdragelsen av barna. Lydia har i dag to barn, jenta Lucky, født i 2010 og sønnen Daniel født i 2019. Av ulike omstendigheter er hun helt alene om omsorgen for disse to. Lydia har også en eldre hørende søster, Juliet. Lydia har ikke sett sin storesøster på 12 år, og er veldig opptatt av situasjonen hennes. Juliet, som allerede den gang var enslig mor til to gutter, reise fra familien og sine to små gutter til Sudan for å «prøve lykken» og se om hun som ung og hørende kunne skaffe inntekter og sende penger tilbake til familien i Uganda. Det ble dessverre ikke slik. Juliet er fremdeles i Sudan. Hun sliter med alkoholisme, og har ikke lykkes i å skaffe inntekter til familien sin. Hjemme i Uganda er sønnene Emmunal blitt 17 og Paul er blitt 13. Lydia kjenner omsorg for alle disse. Om ikke det var nok, så har hun også omsorg for moren sin, til tross for den vanskelige hendelsen da moren ønsket å drepe Lydia da hun var rundt 12 år gammel. Moren bor hos Lydia i dag, og de har gode relasjoner til hverandre. Lydia er bekymret for henne. Hun er i slutten av 60 årene, og sliter med sykdom.

Lydia er en av dem som vi gir en gave som «hjelp til selvhjelp». Det er ikke aktuelt for henne å starte et mikrofinansprosjekt med lån. Hun har hendene fulle med å vise omsorg for sine seks nærmeste hørende familiemedlemmer, og bør ikke påta seg ansvaret for et lånebasert prosjekt. I tillegg ligger det henne virkelig på hjertet å evangelisere for døve som enda ikke har vært så heldig å få sitt liv forvandlet gjennom et møte med Jesus.

Vil du være med og hjelpe både Lydia og andre unge døve voksne som er en del av DMI-familien til å få et bærekraftig livsgrunnlag som voksne? 

I årets julegaveaksjon har vi nå fått inn cirka 25 000 kroner. Målet er 150 000 kroner. Vi ønsker at de neste cirka 30 000 som kommer inn skal gå direkte som en gave til Lydia for å bygge et hjem for henne og familien på eiendommen de i dag er i ferd med å få kjøpt. Alt det som kommer inn ut over dette vil vi sette i mikrofinansfondet. Der kan andre unge døve søke lån for å virkeliggjøre sine prosjekter, slik at de kan skaffe seg en inntekt, og få en vesentlig bedre hverdag. Gi gjerne din gave øremerket «Lydia», så blir det til nye prosjekter og nye muligheter.
Gaven sette inn på konto:7877 08 35983.

Jeg vil gjerne til slutt gi en personlig hilsen til alle dere som i kortere eller lengre tid trofast har støttet DMIs arbeid. Dere virkeliggjør Jesu ord i Mattes 25.40 om at hva dere har gjort imot én av disse mine minste, det har dere gjort imot meg. Takk at du velger å holde ditt hjerte åpent ved at du gir, og samtidig får du også ta imot den største av alle gavene, …og etter 2000 år lyder det igjen over Betlehemsmarkene:

Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

AV Heidi Woll,
styreleder i DMI Norge