Glimt fra en misjonsreise
Av Gunnar Dehli


  I januar og februar var jeg på reise til fire land i Afrika: Uganda, DR Kongo, Burundi og Rwanda.
  Formålet med reisen var å drive ledelses- og organisasjonsutvikling, forkynne, holde work-shopper, spesielt om mikrofinans-prosjekter og besøke en del av skole- og arbeidslivs-prosjektene som er satt i gang.
  Jeg visste at det ville komme til å bli noen tøffe og utfordrende uker, ettersom det var noen større problemstillinger blant ledere i noen av landene som måtte løses.
  Sjelden har jeg likevel opplevd klarere å «gå i ferdig-lagte gjerninger». Tilsynelatende fastlåste situasjoner ble håndtert og konflikter ble løst. Dette resulterte i at noen har sluttet i sine verv og flere fikk nye arbeidsområder og oppgaver.
  Samtidig har dette ført til at flere av våre afrikanske medarbeidere nå fungerer i større oppgaver enn tidligere og bærer tyngre ansvar på sine skuldre. Det er stort å få se hvordan lokale medarbeidere vokser inn i større tjenester og funksjoner, også over landegrensene i Afrika. Vi ser det skjer mer og mer av en utvikling der «Sør bistår Sør», isteden for at de hele tiden er avhengige av hjelp fra Vesten, både når det gjelder penger og ledelse.
  Det er også fantastisk inspirerende å se hvordan menighets-livet utvikler seg i disse landene, skolene som vokser og blir bedre og bedre og et økende antall arbeidslivs-prosjekter gir døve et livsgrunnlag.