I vår løpende kontakt med DMI-ledere rundt i verden er Covid-19 kontinuerlig et tema. Vi i DMI er veldig bekymret for de store forskjellene som vi ser i ulike land når det gjelder håndteringen av pandemien.

Vår leder i Myanmar, Pa Lian, skrev tidligere at friheten i landet er sterkt begrenset etter at regjeringen ble styrtet av det militære. I tillegg har mange av våre kontakter og involverte i DMIs arbeid der, blitt smittet av viruset. I Kalay, en liten by hvor DMI driver en døveskole, finnes det ingen sykehus. En setning Pa Lian skrev, har festet seg hos mange av oss som leste brevet fra ham, der han orienterte oss om at det gikk bedre med noen av hans medarbeidere nå. Da han spesielt omtalte den døve medarbeideren Saw Monday og hans familie som var smittet, skrev han: «Gud hørte stemmen vår.»
Det viser hvor stor og hvor dypt troen går, og samtidig om behovet deres for hjelp.

Våre skoleelever i blant annet Uganda, Filippinene, Myanmar og Kenya har mistet en stor del av undervisningen i 2020 og dette har i stor grad fortsatt i år. Vi føler oss fortvilet, for samtidig er det begrenset hva vi kan gjøre. Vi leser i Jesaja 40:31 «Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.»

Vårt arbeid stopper likevel ikke, vi leter etter løsninger og jobber sammen med de lokale lederne for å komme gjennom pandemien. I Kenya har vi begynt et bærekraftig prosjekt for unge jenter som går på døveskolen vår i Ringa, sør-vest i Kenya som dere kan lese om videre i denne e-posten. Våre evangelister over hele verder stopper ikke. De jobber under restriksjoner og gir omsorg til sine kirkemedlemmer og bringer gode nyheter til folk som søker etter sannheten: Jesus.

La oss stå sammen i ånden og be i tro og håp om at Gud berører de som trenger det med nåde og kjærlighet. «Gud hører stemmen vår!»

Vær velsignet
Matthijs Terpstra