Mer enn 30 døve evangelister, pastorer og døveskole-lærere har vært samlet på DMIs døveskole vest i Kenya i seks dager. Undervisningen om Guds Farshjerte har grepet mange. Ved avslutningen i dag sto mange fram og fortalte at de både hadde fått en ny forståelse et nytt forhold til Gud som Far. Flere fortalte også at de nå, endelig, hadde tilgitt foreldre og andre som hadde undertrykket og såret dem. Det er stort å få være vitne til at folks liv blir forandret.