Et siste jule-brev fra oss i DMI!

Vi vil gjerne få takke dere for all støtte og forbønn i året som går mot en ende. En gladmelding til dere er at vårt mål om å samle inn til en ny vannpumpe til skolen i Ligao, Filippinene ble oppnådd. Hjertelig takk!

Likevel våger jeg, like innunder jul, å dele et anliggende med dere som ligger meg tungt på hjertet. Det gjelder Malawi:

Vil du være med på å hjelpe en suksess-bedrift for døve å overleve?

I august åpnet Deaf Action Malawi (DAM) et bakeri ved yrkesskolen deres for døve.
Det heter «DAM International Bakery» for det ligger ikke langt fra grensen til Mosambik. Nå sykler døve selgere ut i hele distriktet, også inn i Mosambik, for å selge ferske bake-varer. Dette er et svært populært tiltak, ettersom det er det eneste bakeriet i området og salget går bra.

Jeg fikk æren av å åpne bedriften. Det var stor jubel blant de døve og i lokalbefolkningen for øvrig. DAM har fått et mikrofinans-lån av DMI til å etablere bakeriet. Imidlertid har det vært noen «skjær i sjøen». Under oppbyggingen av bakeriet ble den nyinnkjøpte elektriske bakerovnen stjålet sammen med en del byggematerialer. Nå har de bare en vedfyrt bakerovn. For å forhindre nye tyverier, startet de å bygge en sikkerhets-mur rundt eiendommen. Før den ble ferdig, kom et voldsomt regnskyll som ødela 100 meter av muren.

De trenger ca 20.000 kr for å erstatte ovnen og få bygget opp muren. Vil du være med å la denne unike arbeidsplassen for døve, i et av verdens fattigste land, lykkes?

Enhver gave mottas med takk!

Julehilsen
Gunnar Dehli