I midten av april startet vi en innsamlingsaksjon for nødhjelp grunnet koronakrisen. Det er med stor glede vi kan melde at det har kommet inn nesten 75.000 kroner til dette ved overgangen til mai. Av de landene hvor DMI arbeider, er det Malawi, Uganda og Kongo som er hardest rammet av krisen.

Støtten har gått til våre medarbeidere og deres familier. I tillegg har vi hjulpet noen familier i døvekirkene i Kenya og Burundi. De er i veldig sårbare situasjoner og har behov for mathjelp.

Mange av evangelistene i DMI mottar ikke full lønn, de får bare en mindre godtgjørelse. Ved siden av evangelist-tjenesten driver de en eller annen form for business. All slik virksomhet er nå lukket og forbudt pga. Koronakrisen. De må de holde seg hjemme. Det betyr at de nå har alt for lite å leve av til å kunne fø sine familier.

Øst i Kongo, der DMI har mye virksomhet, er situasjonen ekstra alvorlig. I tillegg til å leve i stadig frykt for opprørsgrupper som destabiliserer samfunnet med sine draps-raider, har de opplevd at to nye katastrofer rammet dem nesten samtidig. Korona-epidemien har ført til full nedstengning av all virksomhet der. I den søndre delen av området har det også vært uvær med store regnskyll, slik bildet her viser. Resultatet er at biler står nedgravet i slam og boliger er skylt bort. Avlinger og det som finnes av infrastruktur er hardt rammet. Denne katastrofen rammet også nabolandet Burundi.

Vi fikk raskt sendt ut cirka 40% av de innsamlede midlene for å avhjelpe nøden i de landene som er hardest rammet. Foreløpig når det meste av hjelpen til sentrale områder, slik som (bibel)skoler, internat og ledere for DMI-arbeidet.

Etter hvert som myndighetene åpner opp samfunnet noe mer, har vi grunn til å anta at det er behov for hjelp til de som har vært forhindret fra å reise for å få hjelp, og som har levd på et minimum i uker. Noe av hjelpen som gis er matvarer, mens noen vil kanskje få en pengesum, for å selv kunne gå til nærmeste marked og handle inn den maten de trenger.

Vi fortsetter innsamlingsaksjonen. De som mottar hjelpen får klar beskjed om at dette ikke er permanente tilskudd, men nødhjelp i en veldig kritisk situasjon. Våre medarbeidere på ulike felt gir jevnlig rapporter om hvordan nødhjelpen fordeles, og ut fra det forsetter vi å sende ut hjelp i ukene som kommer. Kanskje du er med på å redde liv i ukene som kommer?