Romerne 14:7-9 – For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.
For derfor døde Kristus og blev levende igjen at han skulde være herre både over levende og over døde.


Deaf Church

i Kenia