Kjære alle venner av DMI og lesere av KOM og SE!

For oss i Deaf Ministries International har 2020 vært et år helt ulikt alle andre år, på flere måter.
Vi har opplevd mye velsignelse og ikke minst sett at Gud, langt over hva mange fryktet, har bevart både folk og økonomi gjennom året.

Likevel, vi har opplevd tap.
Det største tapet og det som har rystet oss mest, er vel at DMIs grunnlegger og leder, Neville Muir, stadig ble sykere dette året, og til sist gikk bort den 12. november. Sorgen og smerten over tapet av ham har vært følbart blant våre medarbeidere i alle deler av verden.
Likevel, vissheten om at han nå er hjemme og at han har fullført det løpet Gud hadde for ham, det gir trøst.

DMI er også påført tap gjennom Korona pandemien. I likhet med mange andre har også vårt arbeid vært rammet av den. De aller fleste av våre barn og unge har tapt månedsvis med undervisning da alle døveskolene våre måtte stenge. Mange mistet tilgang til Guds ord og fellesskap da døvemenighetene ikke kunne samles. Flere av dem som hadde startet egne næringsprosjekter etter å ha fått mikrofinans-lån av DMI opplevde store hindringer. Vi som skulle følge opp arbeidet, se og veilede, vi har ikke kunnet reise og besøke de ulike feltene. Det har alt sammen betydd at virksomheten i DMI har lidd under pandemi-trykket.

Til tross for alt dette er ikke noe av arbeidet avviklet eller lagt ned. Endel har gått på «lavgir», men likevel, det beveger seg! Vi kan vitne som Paulus i 2. Korinterbrev 4,8: «Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel.» Derfor merker jeg i min kontakt med medarbeidere i ulike land at motgangen vi har opplevd i 2020 egentlig har styrket håpet og troen iblant oss. Det spirer og gror! Visjonene har ikke avtatt, virketrangen er ikke borte, troen på at Gud har en vei videre i alt dette, er blitt styrket. Guds Rike er kommet også blant døve, og vi er overbeviste om at vi kommer til å se det i stadig større omfang.

2021 er derfor et år vi går inn i med stor glede og forventning, selv om sorg kan følge oss videre og pandemi-trykket ikke er over. Vi tror at tap blir erstattet med muligheter, bekymring viker for håp og frykt byttes ut med tro.

Takk til alle dere som står med oss videre i denne tjenesten. Deres bønner og gaver er det som bærer arbeidet.

Gunnar Dehli
Internasjonal direktør