Ulla Brauti i det norske DMI-styret deltok i november 2022 på en Farshjertesamling for ledere av dette arbeidet i mange ulike land. Hun hadde med seg Gunnar Dehli og Heidi Woll som tolker. Hensikten med å delta var å øke samarbeidet mellom Fatherheart Ministries og DMI. Vi har stor nytte av denne oppdateringen for Farshjerteskoler som holdes jevnlig for døve både i Europa, Afrika og Asia. Samlingen i Singapore var også historisk fordi grunnleggerne av arbeidet Denise og James Jordan overførte ansvaret til noe yngre krefter.  Organiseringen av arbeidet ble med håndspåleggelse og forbønn overført til personer/ektepar i ulike land, som for fremtiden vil fremstå som «søyler», det vil si ansvarlige for videreutviklingen av Fatherheart ministries.  Det var innlegg på konferansen,  der døves situasjon og behov for denne undervisningen ble tydeliggjort. Deltakerne fikk også en nyttig gjennomgang av hvordan ulikt undervisningsmateriell kan hentes fra nettsiden.  Er du interessert i vite mer om dette, finner du informasjon på nettsiden www.fatherheart.net

Bildetekst: Ulla Brauti (Finland/Norge), Heidi Woll (tolk/Norge), Samuel Begumisa (tolk/Uganda) og Josephat Mulongo (Kenya)