INVITASJON TIL DMI-DAGEN 2018 DEN 14. OKTOBER KL 14.30 I JOMFRUSTIEN 1 I OSLO
Kjære stiftere av DMI og DMI-støttepartnere for øvrig!
Noen av dere har støttet DMI økonomisk og gjennom bønn i mange år, og husker at vi årlig arrangerte DMI-dagen i ulike menigheter fra 2005 til 2010. De seneste årene har denne dagen ikke vært gjennomført, men når starter vi opp igjen. Dette gjør vi fordi DMI-dagen gir styret og de som jobber i DMI en genuin anledning til å få tilbakemeldinger på det vi holder på med, og gode diskusjoner og innspill om de viktige prioriteringene vi gjør fremover.
DMI-dagen blir vanligvis lagt til en lørdag, med påfølgende deltakelse på søndagen i gudstjenesten i menigheten der vi oppholder oss. I år skal vi avholde DMI- dagen på en søndag etter gudstjenesten. Vi skal være i lokalene til Nettverkskirken i Oslo, og de som ønske det er velkommen til å være til stede på gudstjenesten kl 12.
Sted: Nettvekkirken holder til i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, Oslo (ved trikkeholdeplassen Sportsplassen)
Program:

  • Innledning – ved styreleder Heidi Woll
  • Regnskapet for 2017 og DMIs prioriteringer fremover – ved daglig leder Matthijs Terpstra
  • Det internasjonale kontorets prioriteringer og arbeid – ved visedirektør Gunnar Dehli
  • Pause med servering av varm rett
  • Saker til diskusjon
  • Oppsummering ved styret

Av hensyn til bespisningen ønsker vi påmelding til arrangementet.
På DMI-dagen møter ingen med stemmerett. Om du har en sak du mener det er viktig a vi diskuterer kan du gjerne melde den inn til oss, men du kan også ta opp saker direkte under samlingen den 14. oktober. Innspillene får betydning for våre prioriteringer i 2019
Påmeldingsfrist: 10. oktober til: post@dminorge.no eller på telefon: 900 30 181.
Vennlig hilsen
Heidi Woll
Styreleder i DMI Norge