Som en del av vårt fadder- og skole-støtteprogram sørger vi for at Maliza Chabenya får gå på skole.
I slutten av november skrev vi at vi trengte å samle inn 50 000 kroner for å sikre Maliza et års skolegang.
Nå har vi fått inn nesten 60.000 kroner. DMI Norge er svært takknemlig for gaven. 
Dette gir viktig forutsigbarhet rundt hans livssituasjon.
Vi er glad for fortsatt støtte til Maliza. Vi setter av pengene i et fond, slik at skolegangen kan sikres utover 2017.