Kjære Guds tjenere (Neville og Gunnar)!
Vi hilser dere i vår herre Jesu Kristi navn. Ved Guds nåde overlever vi her bak (murene) fremdeles. Vi vil gjerne få takke dere for generøsiteten dere viser mot oss.
Vår bror i Kristus (Lewis, døv pastor, DMIs leder i Zambia) besøkte oss og vi er glade for at dere legger til rette for at vi kan fremme en appell til Høyesterett.
Imidlertid mangler vi noen helt grunnleggende ting her, slik som klær, sko (størrelse 7 og 8), sengeklær og toalettartikler. Slike ting er vanskelig for oss å få tak i, fordi vi ikke får besøk av noen av familiemedlemmene våre her.
Dere er de eneste hjelperne.
Må Gud velsigne dere ennå mer.
Videre, så vil vi spørre om noen julegaver, slik som mat eller hva som helst annet som dere vil sende, som kan hjelpe oss med å holde ut i fengselslivet.
Deres i Kristus Jesus,
fra deres døve venner i Maximum,
Emmanuel, Maimbo og Jairy.

En julegave til arbeidet for fangene i Zambia, kan gis til konto 1503 56 95521.

Du kan også Vippse en gave til DMI Norge eller til nummer 10753. Merk gaven: «Zambia».