Til jul i år vil jeg be om en ekstra støtte til «Neville Muir Comprehensive School for the Disabled» i Lira, Uganda.

Kona mi, Ingrid og jeg besøkte denne yrkesskolen i sommer med tre av våre barnebarn. Disse guttene hadde samlet inn en mengde fotballutstyr som vi delte ut til hele skolen. Det ble stor glede!

Et glimt fra «Neville Muir Comprehensive School», yrkesskolen i Lira, hvor elever lærer å lage murstein og bygge hus.

Da vi var der, kom Dennis Dag-kene, som leder skolen og noen styrerepresentanter med en inderlig bønn:

”Vi trenger spesielt hjelp til to ting.

  • Det ene er støtte til ne betaling av et lån skolen gjorde for å kjøpe en naboeiendom der de kunne dyrke mat til elevene og selge resten av avlingen for å dekke låne-kostnadene. Været gjorde at avlingen ikke ble så god som ventet. Ca. 20.000 kr står igjen å betale på lånet.
  • Det andre er at vi skulle så gjerne ha mer undervisningsutstyr til elevene. Når det bare er to pedaldrevne symaskiner på 40 elever på skredder-linjen, blir det mye venting for studentene, og når en hel klasse tømrere skal dele på en høvel og ei sag, forsinker det undervisningen.”

Likevel, til nå har dyktige lærere klart å uteksaminere flere kull med håndverkere. Skolen hadde i år 210 elever og den 16. november var årets høydepunkt: graduation av avgangselevene! Den dagen strømmet det også inn en horde med nye ungdommer som ba om å få begynne på skolen når den starter igjen over nyttår, over 470 navn kom på lista. De er alle fattige, foreldreløse, og funksjonshemmede. 60 av dem er døve. Dennis har selv samme erfaring, som fattig, foreldreløs, funksjonshemmet (CP) og døv.

Vil du gi en jule-gave til disse skolebehovene i Uganda? Alle gaver, uansett størrelse, vil være kjærkomne og vil bidra til at skolen kan fortsette å lykkes med å gi sårbare ungdommer en framtid.