Endelig, etter to års pandemi-utsettelse kunne vi igjen samle døve i Kenya til Bibel-undervisning om Gud Fars kjærlighet.

Den første uka i desember var vi 25 personer samlet på et konferansested i Nairobi som Frelsesarmeen driver. Både pastorer, evangelister, ledere og medlemmer i døvemenigheter deltok. De kom fra mange ulike kanter av landet.

I fem dager fikk vi dele det fantastiske budskapet om en Far som elsker hver enkelt av oss så høyt at sendte Sønnen sin til oss for å redde oss.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

John 3:16

Som Johannes sier: frelsen var Gud Fars ide. Han elsker oss så inderlig at han ville gjøre alt for å få barna sine tilbake. Dette er blitt mulig for oss ved at Jesus kom.

Igjen fikk vi oppleve i Kenya at dette kjærlighets-budskapet gikk inn i menneskers hjerter og skapte forandring. Da deltakerne fikk se hvordan Jesus hadde et Sønnehjerte både i forhold til sin Himmelske Far og til sine jordiske foreldre, skjedde det en indre endring i mange av dem. For første gang var de i stand til å tilgi sine foreldre fra hjertet. Flere hadde erfart undertrykkelse, avvisning og forkastelse hjemme. Nå opplevde mange at bitterhet ble byttet ut med barmhjertighet. Skyld kunne ettergis. En dyp glede og takknemlighet til Gud fylte hjertene.

Vi fikk se hvordan Jesus kunne sette fanger fri og gjøre mennesker i stand til å bli fylt av Gud Fars kjærlighet.

Det er sterkt å se hvordan Himlenes Rike kommer nær blant døve gjennom DMIs arbeid.

Takk for at du står med oss i tjenesten.

Vi ønsker deg og dine en velsignet jul og et godt nytt år.
Gunnar Dehli