DMI-dag invitasjon

Budskapet som ikke lar seg stoppe

Et misjons-engasjement som både har gitt resultater og går nye veier.

Korte nyheter fra Filippene, Malawi og Kongo.

Bønnetemaer

Last ned bladet her.