Korona-viruset gir utsettelse av flere internasjonale DMI-arrangement.

Til stor skuffelse for mange døve har vi blitt nødt til å sende ut melding om at vi ikke kan gjennomføre flere planlagte kurs og konferanser internasjonalt. Imidlertid kansellerer vi ikke arrangementene, vi kaller det utsettelser.

• I slutten av mars skulle vi holdt et ukes-kurs, en Guds Farshjerte-skole i Bagamoyo, Tanzania. Flere titalls døve pastorer, ledere og døve-menighetsmedlemmer skulle deltatt. Arrangementet utsettes inntil videre.

• Siste uka i april skulle vi samle døve fra Midt-Østen i Libanon. Vi ventet deltakere fra Jordan, Egypt og Syria til samme type arrangement som det i Tanzania. Dette utsettes også, sannsynligvis til neste år.

• I begynnelsen av juni skulle vi igjen samle 40 døve fra Europa til en ukes kortkurs på Ål Folkehøyskole til en Guds Farshjerte skole. Under de rådende korona-forholdene ser ikke skolen seg i stand til å kunne ta imot oss nå. Vi må utsette kurset inntil videre. Dette er ekstra trist i den fasen vi er nå der vi holder på med å bygge opp et DMI-nettverk i Europa.

• For tre år siden arrangerte vi DMIs store internasjonale konferanse i Norge, den syvende i rekken. Dette skjer hvert tredje år og samler folk med tilknytning til DMI fra hele verden. Den åttende konferansen skulle arrangeres i Mombasa, Kenya fra 10 til 15 august i år. Den skyves nå ett år ut i tid.

Som en følge av de begrensningene koronaviruset gir oss, har DMI Norge også sett seg nødt til å delvis permittere enkelte medarbeidere her i Norge.

Be om Guds beskyttelse for menneskene og virksomheten på DMI-feltene i denne tiden hvor mange aktiviteter og møter hindres og vår kontakt, oppfølging og samarbeid med medarbeiderne begrenses.

Samtidig ber vi for at vi ikke skal oppleve et fall i den økonomiske støtten fra våre trofaste givere og at feltene våre ikke må lide under økonomisk svikt i denne korona-tiden.

All ekstra økonomisk støtte i disse vanskelig tidene settes det enormt pris på!