Som du sår skal du høste! For 40 år siden startet Lill og Neville sitt arbeid i Sør-Korea. Nå hjelper døve koreanere DMIs døveskoler i flere andre land.

Pastor Heo In Yong fra døvekirken i Chuncheon, Sør-Korea fikk vite at døveskolen i Ligao på Filippinene trengte å males. Dermed arrangerte han en ukes misjonsreise dit med folk fra menigheten. Totalt deltok 14 døve koreanere i malings-dugnaden.
Døvekirken i Chuncheon var den andre kirken som Lill og Neville startet. «Det er fantastisk å se at de er så hjelpsomme. De malte vår skole i Myanmar for et par år siden også», kommenterte Neville i en e-post. Slik startet det…

Det som i dag er DMI eller Deaf Ministries International startet i Sør-Korea av pionerene Lill og Neville Muir. De plantet den første menigheten for døve i 1979 i Inchon!

De startet også en bibelskole for døve, plus et snekkerverksted og ei systue på grunn av den store arbeidsledigheten blant døve på den tiden.

I 1983 tok Lill og Neville misjonsarbeidet blant døve videre over til Filippinene. Der ble Fishermen of Christ inc. dannet og døveskolen i Ligao kom igang.

De døve koreanerne som først fikk ta imot evangeliet, føler ansvar for å bringe det videre. De sender nå døve misjonærer til andre land.