I store deler av Afrika er det nå fullstendig lock-down. Alle skal holde seg hjemme og i minst mulig grad bevege seg ute. Skoler er stengt og folk får ikke samles i kirker.

Også her tar nå DMIs medarbeidere i bruk moderne teknologi for å nå ut til folk. Mange i Afrika har etter hvert fått smart telefoner, selv om de kan være ganske så fattige. Derfor kan de være koblet til Internett. Dette gjør det mulig også for våre døve ledere å nå folk med sine budskap selv om døvekirkene er stengt.

Nedenfor finner du et godt eksempel på hvordan Josephat Mulongo, DMIs hovedleder i Kenya og Uganda maler ut Gud Fars nåde og kjærlighet i en tid der epidemien rammer oss alle. Dette er et godt budskap som både klargjør hvordan Gud er og det gir trøst og oppmuntring i en vanskelig tid.