Av Matthijs Terpstra
Vi får hvert kvartal en rapport fra våre arbeidsfelt. Her deler vi noen oppsummeringer om hva som skjer i DMIs virksomhet.
Zambia
DMI engasjerte for noen år siden et advokatfirma for de tre døve, uskyldige fangene i Zambia. Emmanuel, Jairy og Maimbo er dømt for drap og har fått livstidsdommer. DMI mener at de er uskyldige og at de ble dømt uten å ha fått noen reell sjanse til å forsvare seg i prosessen. 3 ganger hvert år benåder den zambiske presidenten dømte fanger. Med DMIs hjelp har Emmanuel har søkt om benådning. Det var trist å høre fra vår pastor Lewis Nhkoma at dette heller ikke lyktes ved forrige benådnings-runde jula 2017. Men vi gir ikke opp å kjempe for deres saker slik at de kan oppnå rettferdighet og frihet.
Fra Lewis blir det rapportert at det går veldig bra med et av våre fadderbarn der, Hastings, en døv gutt på 15 år. Han er en av de beste elevene på skolen, men han savner sin far som gikk i skjul etter å ha sittet en lengre periode i fengsel. Familie-forholdene i ble for vanskelige å håndtere etter soningen.
Våre bønner trengs!
Syria
Våre medarbeidere Nedal Suleiman og Fadi Alchoufi organiserte et julebord for å feire Jesu fødsel for døve kristne og deres nære familie. Gjestene fikk gaver. Det ga oss stor glede å se at livet i Syria sakte begynte å normalisere seg. Imidlertid har de de siste dagene opplevd kraftig bombing i området utenfor Damaskus der de bor.
Full lønn
En fantastisk nyhet for alle som jobber med hele sitt hjerte for DMI: i forrige nummer skrev vi at våre medarbeidere i noen land bare fikk 40 prosent i lønn av en måned i høst, på grunn av sviktende inntekter. Ved juletider kom det imidlertid en stor gave som gjorde det mulig for DMI å etterbetale lønna for alle de medarbeidere dette gjaldt. Stor glede!