Ikke bare døve fra Damaskus deltok på leiren, men også noen døve fra Homs (Al Qureaten) som var kidnappet fra ISIS deltok. Vi vil få takke for deres støtte som vi ba om i vårt siste «Kom og Se!-nummer.» Uten deres støtte hadde leiren for døve syriske kristne ikke vært mulig.