Velkommen til LIV-linja! Det er unikt at en frilynt folkehøyskole har en linje med fokus på kristen tro og livsutfoldelse. Kurset arrangeres i samarbeid med DMI Norge, en del av Deaf Ministries International.

Her vil du lære om at du er elsket av Gud Far, nøye planlagt, skapt for en hensikt og til frihet, og mye, mye mer. Dette blir et halvår med fellesskap, undervisning, reiser og mye annen moro.

Undervisningen vil være med internasjonale tegn. Høsten 2021 blir et halvår du aldri vil glemme hvis du kommer til Ål.
Her ser du noe av det vi kommer til å snakke om:
– Kristendommen – bare en av de store verdensreligionene? «»
– Bibelen – relevant i dag?
– Skapt i Guds bilde – hva er nå det? Vi er ønsket og planlagt – ikke en tilfeldighet
– Å være elsket – grunnlaget for våre liv
– Hvem er Jesus og hvorfor døde han?
– Oppdag treenigheten – Gud Far, Jesus og Den hellige Ånd – En vs Tre
– Hva betyr de to trærne i Edens hage?
– Hva er en foreldreløs ånd?
– Oppdag Den tredje loven i Bibelen
– Hjertets murer – – ting i våre liv, men som kan endres – tilgivelse
– Å være svak, grunnlaget for virkelig styrke
– Å være ett med Kristus – hva betyr det?
– Sønnekår – å være sønner og døtre, ikke tjenere
– Glede, frihet, trygghet og fred – en livserfaring som sønn og datter
– Hva er kirke og hva betyr det å være ett med hverandre?
– Vårt ansvar og rolle i verden
– Nådegaver og motivasjonsgaver – å bli utrustet for ulike oppgaver
– Gå derfor ut! – å arbeide med Far, misjon
– Bønn, tilbedelse, sang og dans i vår kommunikasjon med Gud
…og mye mer

Andre ting:
– Valgfag
– Aksjonsdager
– Besøke ulike steder I Norge

Målet med halvåret: gi en forståelse av hva et kristent liv er, erfare å være elsket, mot til å leve som en sønn eller datter av Gud Far og trygghet til å være den Gud Far har skapt deg til å være, ikke slik andre synes du burde være – men å leve et liv i frihet.