av Matthijs Terpstra
Velkommen til den linja «LIV» på Ål Folkehøyskole med fokus på kristen tro og livsutfoldelse! Linja er et samarbeid mellom DMI Norge og Ål folkehøyskole. DMI Norge har fått flere friplasser fra Ål Folkehøyskole for de som kommer fra u-land! Det gleder oss veldig mye å si at undervisningen foregår på Internasjonalt Tegn!
«LIV» står for Liv, Identitet og Verdi. Skolen er skapt for en hensikt, nøye planlagt, klar for å utrustes og mye mye mer. Dette blir et halvår med felleskap, undervisning, reiser, hjelpeprosjekt og mye annen moro.
Høsten 2018 blir et halvår du aldri vil glemme, hvis du kommer til Ål!
Nå kan du melde deg inn ved følgende linken:
https://www.folkehogskole.no/skole/aal/liv-1