Av Matthijs Terpstra

I den første uken i februar besøkte jeg våre to partnere i Egypt som har blitt støttet av DMI i lang tid – samarbeidet ble etablert av Neville Muir. Det var mitt første besøk til DMIs arbeid i Egypt, og jeg visste ikke helt hva jeg kunne forvente – det var mange planlagte møter og kirkebesøk. Sahel Ababseh, en døv mann fra Jordan, var med meg hele uken som tolk fra arabisk.

Før jeg skriver mer om partnerskapet vårt, arbeidet deres og hva jeg gjorde der, vil jeg gi litt bakgrunnsinformasjon som vil hjelpe for å forstå situasjonen til kristne i Egypt. I Egypt er du enten kristen eller muslim, og selv om det er mulig å konvertere til islam, er det forbudt å konvertere fra islam til kristendommen. Konvertittene er garantert å bli utstøtt av familien og kan til og med risikere livet. For det døve kristne fellesskapet er utfordringen enda større, fordi de som er medlemmer der ofte blir dobbelt stigmatisert på grunn av sin tro på Jesus og deres funksjonshemming.

Kairo

Det første besøket var i Kairo, hos Mina Adel, vår kontaktperson, som mottok oss hjertelig og lot oss møte omtrent 30-40 døve kirkegjengere. Den samme kirken jobber også med bibeloversettelse – finansiert av DOT (Wycliff). Vi besøkte stedet.

Aziyah

Vi besøkte også en liten kristen by kalt Aziyah, en times kjøretur fra Asyut. Denne byen har en høy befolkning av døve mennesker. Innbyggerne gifter seg ofte bare innenfor sin egen familie, noe som fører til høy forekomst av døvhet i byen. Deres levekår, utdanning og helsetjenester er langt under gjennomsnittet. Byen er totalt glemt og forsømt av myndighetene.

En far som har døve foreldre og to døve sønner

Tross disse utfordringene ble jeg inspirert av arbeidet til Pastor Hany, som selv bor i samme landsby og tjener det døve samfunnet i Aziyah. Han er en hørende person som vokste opp med en døv nevø og følte at han var kalt til å tjene Gud og jobbe for det døve samfunnet. Jeg var også på mange hjemmebesøk. Jeg måtte gjøre det fordi det er en del av deres kultur å vise sin takknemlighet for DMI-støtten ved å ta imot meg som gjest. Det er uhøflig å avslå – noe som betydde at jeg måtte besøke toalettet mange ganger om kvelden på grunn av for mye te. Pastor Hany underviser døve mennesker Guds ord og organiserer turer noen ganger i året, som er en kilde til glede og fellesskap for døve mennesker fordi de får være med på noe de aldri kan betale for selv.

Gudstjeneste for døve i Aziya

Som en døv person selv, tror jeg at døve mennesker også kan ha ledene posisjoner hvis de får sjansen og tiden til å utvikle seg. I dette tilfellet er jeg takknemlig for arbeidet til Pastor Hany. Jeg våger ikke å tenke på konsekvensene det ville hatt for døve bosatt i Aziyah uten Hany. De ville aldri forlate landsbyen, ikke ha en jobb og mangle kommunikasjonsferdigheter med menneskene i byen.

Tre døve søstre

Pastor Hany

Minya

Jeg besøkte også et stort kristent døvesamfunn i Minya, der jeg var glad for å se at Angelic Church tar godt vare på sine døve menighetsmedlemmer. De hadde mange gode CODA-tolker. CODA-tolker er hørende barn av døve foreldre, som har tegnspråk som sitt førstespråk. (Children Of Deaf Adults). De prøver å skape arbeidsplasser for døve ved å sy og selge vesker, klær og lignende.

Mitt besøk til disse samfunnene var en reise gjennom utfordringene som både døve og hørende kristne opplever daglig. Det egyptiske pundet har svekket seg kraftig – mistet 60% av verdien sin i forhold til amerikanske dollar. Alt har blitt mye dyrere, men lønnen har vært den samme.

Be sammen med meg. La oss be for deres sikkerhet, helse og trivsel, spesielt for de som kan oppleve diskriminering eller fare. La oss også be om at deres tro skal være sterk, slik at de kan fortsette å stole på Gud og finne håp og trøst i hans kjærlighet. Be for at DMI får visdom til å finne en bærekraftig måte å forbedre livskvaliteten til døve mennesker i denne spesielle landsbyen og resten av Egypt.