Mange sa til Neville Muir at han hadde skapt et misjons-eventyr, et mirakel av et arbeid blant døve i over 20 land. Neville pleide å svare med et beskjedent smil at det var stort å få være med på det Gud gjorde – ved hjelp av alle dere støttespillere. Neville gikk bort sist høst. For oss som viderefører denne tjenesten, er det fantastisk å se hvordan Gud fortsetter å velsigne dette arbeidet.

Når vi ser til bake på det siste halvåret, ser vi at selv om pandemien har herjet, har misjonsarbeidet likevel gått fram. Koronarestriksjoner har gjort at flere skoler har måttet stenge, men samtidig har mange av dem gjennomgått store opprustninger, som for eksempel helt nye internatbygg ved yrkesskolen i Lira, Uganda, nytt tak og oppussing av internat i Bacolod, Filippinene, reparering av vannforsyningen ved skolen i Ligao, Filippinene, ferdigstilling av isolasjonsrom (ved smitte) ved skolen i Ringa, Kenya og av baderom for elevene ved skolen i Kalay, Myanmar.

Nå er skolene flere steder i gang igjen og elevene kan få begynne å ta igjen noe av det de mistet mens skolen var stengt. For mistet endel, det har de, selv om lærerne har gjort så godt de har kunnet ved å legge til rette for at elevene kunne ha skolearbeid hjemme.

Vi jobber målbevisst nå for at skolene skal bli mest mulig selvdrevne. Det handler både om å få landets myndigheter til å bidra til skolens drift – der det er mulig – og ved at DMI’s støtter skolene i å utvikle eget landbruk der de både skaffer egen mat og inntekter til skoledriften. Ved den hjelpen dere har gitt, kjære støttespillere, har vi for eksempel kommet langt i en slik utvikling i Beni, Kongo, der de nå dyrker store mengder grønnsaker, både spinat, amarant, auberginer, tomater, kål, cassava, søtpoteter, bønner og kakao, i tillegg til litt produksjon av olje. Nylig «cashet» de inn 614$ for salg av grønnsaker.

Også noen av døve-kirkene har startet prosjekter for både å gi døve arbeid og bli mer uavhengige av penger fra oss i Vesten i framtiden. I Malawi for eksempel, et av verdens fattigste land, har vi bidratt til å utvikle et jordbruksprosjekt der de nå ved å ha gjødsel kan få helt andre avlinger enn tidligere. Optimismen er stor!

Pandemien har medført at matmangelen har vært stor flere steder. I flere vestlige land har vi hatt nødhjelpsaksjoner for å skaffe mat og medisiner til døve som virkelig sliter. Det har vært fantastisk å se hvordan dere, og folk andre steder i verden har bidratt i slike nødhjelpsaksjoner. Vi har distribuert mat til døve i flere land, spesielt i Afrika. Akkurat nå har vi en stor nødhjelps-aksjon i Uganda der det på ny er en fullstendig «lockdown» i 42 dager. Mens dere leser dette er også flere av våre medarbeidere syke på grunn av Covid 19, men de forteller at det går bra med dem likevel. Det ser ut til at Afrika nå rammes hardt av en ny pandemi-bølge. I Myanmar opplever de det samme, samtidig som de lider under den politiske turbulensen i landet. La oss holde dem oppe i bønn fortsatt.

I kirkene har det vært full aktivitet igjen, straks det har vært lov til å samles. Bilder viser hvordan. de døve har strømmet til. Fra flere steder har vi fått høre om nye mennesker som her lagt til menighetene. Nord i Uganda venter nå 18 nye menighets-lemmer på å bli døpt.

For en måned siden samlet vi 35 personer i Tanzania til en ukes Bibel-skole med tema om Gud som Far og om Hans kjærlighet. Moderne teknologi gjorde det mulig at jeg kunne sitte i Norge og lede skolen (over ZOOM) sammen med Afrikanske medarbeidere som var til stede der i Tanzania.. Vitnesbyrdene fra samtlige deltakere viste med all tydelighet at Gud hadde virket i folks hjerter.

Vi kan slå fast, midtveis i 2021, at Guds Rike går fram blant døve midt i pandemien.

Gunnar Dehli
Internasjonal Direktør
Deaf Ministries International