DMI driver på Filippinene flere steder for å gi døve bedre livsvilkår. Bacolod og Zamboanguita er to av stedene.
Det er usikkert hvor mange døve som bor på Filippinene og hvor mange døve som er arbeidsledige. I følge den siste undersøkelsen fra det filippinske folketellingene i 2000, bor det 121.000 døve på Filippinene. 90-95 prosent av dem er arbeidsledige.
Internat
I Bacolod City finnes en spesial-undervisning hvor døve elever kan delta. Noen elever bor for langt fra skolen til å reise dit hver dag. Foreldrene har ikke råd til å flytte for å bo i nærheten av skolen.
Philippine Immanuel Churches of the Deaf (PICD) tilbyr disse elevene et sted å bo slik at de kan gå på skolen. DMI etablerte PICD på Filippinene i 2005 for å drive arbeidet blant døve.
Internatet har nå elleve jenter og ni gutter. Misjons-ekteparet Kim Min Sim fra Sør-Korea og filippinske Alberto Mercado driver overnattingsted for dem.
Elevenes foreldre har en avtale med internatet om at barn skal bidra til det daglig arbeidet. De hjelper til med matlaging, rydder opp sitt eget rom, rengjør badet og bidrar til annet arbeidet i internatet.
Hovedspråk på internat er tegnspråk slik at elevene kan kommunisere og samarbeide på sitt naturlige språk.
Naturally Negros
Internat er ikke bare avhengig av økonomiske støtte fra støttepartnere. PICD har også en ekstra inntektskilde. I vårt nummer 5 i 2015 skrev vi kort om Naturally Negros.
Douglas og Val Clutton fra Canada har opprettet et bærekraftige og inntektsgivende foretak i Zamboanguita der målet er å styrke og støtte døvemiljøet og PICDs arbeid ved å gi arbeidsplasser til døve. I tillegg selger de ulike produkter.
Naturally Negros er 4,7 hektar stor. De selger frukt, egg, mange ulike grønnsaker, kylling og griser. Alle inntekter som genereres av Naturally Negros blir brukt til å lønne arbeidstakeren og til utgiftene til gården. Hvis det er overskudd, går det til å støtte PICDs arbeid.