Australieren Neville Muir som var høyt elsket og avholdt av både døve og hørende, døde torsdag 12 november. Han ble 75 år gammel. Han var, sammen med sin norske kone Lill, grunnlegger av Deaf Ministries International (DMI). I over 40 år ledet han dette misjonsarbeidet. Gjennom tjenesten hans i et 20-talls land, har han fått tusenvis av venner som kjente seg sett og elsket av ham. Neville var en misjons-pionér som har bidratt til at utallige døve har fått opplæring, fått kjenne Gud og fått hjelp til å skape seg en framtid.

Vi sørger over tapet av ham, i takknemlighet over hva som står igjen etter ham.