Av Andrew Miller, oversatt til norsk av Eva Kinn He

Neville Muir, som døde i 2020, er på listen over de som mottar Order of Australia (Australiaordenen) i 2023.

På Australias nasjonaldag, den 26. januar, kunngjorde den australske generalguvernøren, David Hurley, at Neville Muir er en av mottakerne av Member of the Order of Australia i 2023. En æresbevisning som gir anerkjennelse for særlig samfunnsnyttig innsats og tjeneste. En fantastisk ære for familien Muir og en stor heder for DMI.

Med denne æresbevisningen hedrer generalguvernøren enestående australiere for ‘fortjenstfull, fremragende og betydningsfull tjeneste’ ved å anerkjenne den betydelige innvirkningen de har hatt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. ‘De er ganske enkelt inspirerende’, sa generalguvernøren. Alle som møtte Neville vet at dette kunne sies om han.

På den offisielle listen står bl.a. følgende:

Medlem av Australiaordenen

Avdøde pastor Neville Muir, Beaconsfield, Victoria

For betydningsfull tjeneste for døve og for kristent arbeid internasjonalt.

  • Grunnlegger og internasjonal leder, Internasjonal Døvemisjon.
  • Grunnlegger, Deaf Action, hjelpe- og utviklingsprosjekt, 2007-2020.
  • Taler, ulike internasjonale konferanser.
  • World Opportunities International.
  • Misjonær og grunnlegger av utallige døvekirker og skoler siden 1979.
  • Misjonær og grunnlegger av en døvekirke i Inchon, Sør-Korea, 1979-2020.
  • Støttespiller, World Vision, 1965-1980 årene.

En glad Neville omkranset av familie og venner da han ble feiret på sin 75årsdag i 2020

Neville Muir, grunnlegger av DMI,  på sin 75årsdag i mars 2020

Medaljen anerkjenner også Nevilles mange andre roller, inkludert hans arbeid som pastor, eldste og lærer, og de mange hedersbevisninger han har mottatt gjennom årene. For øvrig anerkjenner denne prisen ikke de mange tusen døve som hørte evangeliet fra Nevilles egne hender og ga sitt liv til Jesus. Selv om det nevnes at Neville grunnla en døvekirke i Sør-Korea, nevnes ikke de andre 180 døvekirkene han grunnla! Det anerkjennes heller ikke at Neville var en moderne evangelist for døve. Så derfor anerkjenner vi disse – og enda større og viktigere utmerkelsene – her.

Vi søkte om denne æresbevisningen for Neville da han døde. Prosessen tar vanligvis et par år. Lill vil motta medaljen på Nevilles vegne under en seremoni i april eller mai i år.