Vi har tidligere sendt ut et digitalt nyhetsbrev, men vi vil likevel fortelle noe av det viktigste igjen til dere som ikke får e-post fra oss.

Styreleder Heidi Woll til høyre med Gunnar Dehli til venstre.


DMI-dag
Søndag 14.oktober arrangerte vi en DMI-dag. Det ble en flott samling der stifterne, andre interesserte og noen elever fra Ål Folkehøyskole deltok. Vi snakket en god del om økonomi og om fremtiden. En døv Ål-elev fra Ungarn, David Keri, som var med på DMI-dagen, fortalte at han aldri tidligere hadde hørt om at Gud er en slik kjærlighetsfull Far. Han er forbauset over budskapet som han får høre på linja «LIV». Formålet med undervisningen der er å lære folk om Guds Farskjærlighet. I døvesamfunnene i Øst-Europa opplever de mye snakk om straff og dom. Vi ser vi for oss en ekspansjon for DMI i Europa i årene som ligger foran.

Matthijs fikk en ny Australsk venn!!!


Hell i uhell
En mindre god nyhet: I Australia har DMI mistet en sentral medarbeider, økonomileder, Matthew Familio. Han sluttet i september. Hell i uhell, jeg, Matthijs Terpstra ble bedt om å bidra i situasjonen, og Lill Muir som hadde besøkt Norge en tid, skulle akkurat da reise hjem igjen. Jeg fikk gleden av å ha følge med henne til Australia slik at jeg kunne få innsikt i hvordan regnskapet for det internasjonale økonomi-arbeidet føres.
Det blir nye arbeidsoppgaver for meg og nå jobber jeg 3 dager i uka for den internasjonale virksomheten. Neville Muir kommenterte det som har skjedd slik i sitt Australske nyhetsbrev: «Gud ga oss en annen Matt eller Matthijs»!
Josephat Mulongo
Josephat Mulongo (DMI Kenyas landdirektør) var på en konferanse i Tyskland. DMI benyttet muligheten til å la Josephat komme til Norge etterpå. Blant annet ble han med til Ål for å undervise for bibellinjen på folkehøyskolen. Det ble et hyggelig gjensyn for afrikanerne – det var ikke første gang de så hverandre.
DMIs internasjonale styre skulle også å ha sitt videobaserte styremøte i samme uke. For Josephat var det perfekt å være med på møtet fra Norge. Internett-forbindelsen i Kenya er ofte ikke optimal, så det har tidligere vært utfordrende for Josephat å henge med. Når kommunikasjonen foregår på tegnspråk er det ekstra viktig med et godt bilde.

Sarah med David i sykehuset


Sarah Namulondo
En annen elev på Ål, Sarah Namulondo
fra Tanzania, var utsatt for en ulykke. Hun kjørte ATV (firehjuls motorsykkel) og falt av. Hun brakk ankelen på tre steder og måtte opereres. Hun fikk et sykehusopphold på to uker. Til alles overraskelse smiler hun likevel hver dag. Hun har fått mye besøk fra andre elever, også fra elever som går på andre linjer. Mange lærere kom også på besøk. Hun sa at det var bedre at ulykken skjedde i Norge enn i Tanzania, og hun er takknemlig for den gode omsorgen hun får her i Norge. Nå kjører hun rundt i rullestol.
Mina Adel
Mina Adel fra Egypt, elev på bibellinja på Ål, dro i begynnelsen av november hjem for å være med på fødselen til sin kone. Babyen kom til verden på en vakker dato: 11.11.2018. Gutten heter Pierre som betyr Peter på arabisk. DMI gratulerer og ber om Guds velsignelse for den lille familien.