FlyDet blir mye reising i DMI, til både inn- og utland.

Da jeg landet på Gardermoen 1. september, var den forestående Norgesreisen blitt ganske omfat-tende, foruten Oslo og mange steder i Østfold, ble det reise til Bergen, til Kristiansand og til Grimstad.

Takk til dere som ønsket å høre mer om det som rører seg i DMI-arbeidet blant verdens mange døve mennesker! I og med at vi arbeider i så mange land, må vi alltid ha vår oppmerksomhet rettet mot flere prosjekt samtidig. Ofte oppleves dette overveldende, også for oss selv, vi som står midt oppi dette!

Vi takker for “åpne dører” og de mange land hvor DMIs med-arbeidere fritt får dele Guds Ord med døve på sitt eget tegnspråk! Vi setter stor pris på forbønn! Det er mange behov, mange oppgaver som trengs å gjøres, og løpende kostnader som skal betales.

Mange trenger hjelp. Takk til alle!