Både i Afrika og Asia har vi opplevd Guds store velsignelse. Arbeidet i Malawi og på Filippinene kan fortsette gjennom støtten, vi får.

Malawi
Elton Mukarangeya reiser overalt for å spre Guds ord, og gjøre misjons-arbeid.Han har også startet en yrkesskole for døve. Etter  at det ble gravd ut en ny brønn ble skolen offisielt åpent i juni.

Nå kan døve begynne å få yrkesopplæring. I Malawi får døve få muligheter for å lære seg et yrke.

Filippinene
På forsiden av Kom og Se! nummer 1 skrev vi at skolen i Ligao ble ødelagt av uværet. Takket være støtten fra Norge og USA er intakt igjen.

Nå har skolen fått syv klasserom et nytt tak. Den gamle garasjen til en butikk ble også ombygd.

Elevene føler seg trygge igjen. Vi er takknemlig for all omtanke og støtte!