Ved tilfeldighet fant jeg et blad for døve kalt «Vi og døve i Kristus» hvor Aslaug Kristiansen skrev om DMI sitt arbeid i Sør-Korea i 1984! Der beskrives kontakten mellom Lill Muir og Aslaug Kristiansen, som startet i 1978. Misjonsarbeidet har blomstret videre ut fra en pengeinnsamling blant døve og hørende i Norge for arbeidet blant døve i Sør Korea.